Oferta archiwalna

Koordynator projektu

Oferta archiwalna

3 500,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


koordynator Ostróda, projektant Ostróda, finanse Ostróda

  • Realizacja projektów 
  • Nadzór, kontrola i sprawozdawczość w zakresie projektów realizowanych przez stowarzyszenie;
  • Analiza dokumentacji;
  • Przygotowywanie z pracownikami sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń;
  • Planowanie budżetu i kosztorysu projektów;
  • Bieżąca współpraca z instytucjami pośredniczącymi i wdrażającymi poszczególne programy (m.in.: urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy);
  • Bieżąca współpraca z podmiotami partnerskimi w zakresie realizacji projektów;
  • Współpraca z pracownikami projektów w zakresie rozliczania kosztów w ramach realizowanych projektów;


Wymagania

Wykształcenie wyższe;
Wiedza z zakresu realizacji projektów
Dobra znajomość aspektów finansowych i prawnych w projektach;
Bardzo dobra znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
Doświadczenie w pracy w projektach UE: co najmniej 1 rok pracy przy realizacji projektów EFS POKL/POWER/RPO na podobnym stanowisku;
Dobre umiejętności komunikacyjne i analityczne;
Biegła znajomość obsługi komputera, Windows i MS Office;
Umiejętność pracy w grupie;
Systematyczność i dokładność;
Wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki;
Dyspozycyjność.


Oferujemy

dogodne godziny pracy
samochód służbowy
pakiet socjalny
atrakcyjne wynagrodzenie


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.01.17, wyświetleń: 726

nr ogłoszenia: 529